Le Monde diplomatique utlyser skrivt?vling om klimat och energi

Le Monde diplomatique (LMD) efterlyser en mer kritisk debatt om klimat- och energipolitik på svenska i Finland. Tidskriften utlyser därför en skrivtävling på svenska för att nå nya skribenter och synvinklar. Första pris är 1000 euro. Temanumret som utkommer i höst fokuserar på klimat och energi och det är första gången den internationella tidskriften utkommer med texter av såväl finländska som svenska skribenter.

– Vi ser fram emot att ge ut artiklar skrivna av finländska skribenter, säger Eva Nilsson, LMD:s redaktör i Bryssel. Vi tror att det finns intresse i hela Svenskfinland att bredda och fördjupa debatten om landets klimat- och energipolitik.

Klimatpolitiken är mer relevant än någonsin, trots nederlaget för ett bindande avtal i Köpenhamn. LMD efterlyser en kritisk diskussion om Finlands klimatpolitik inför mötet i Mexiko i vinter. Samtidigt har kärnkraftsfrågan lyft fram behovet av en mer djupgående analys av Finlands energipolitik. Journalistförbundets undersökning visar att två av tre chefredaktörer i Finland stöder utbyggnaden av kärnkraft (Journalisti 10/2010).

– Varför ska riksdagen behandla en så här viktig fråga med en påskyndad tidtabell? undrar LMD:s redaktör Lotta Staffans. Att fatta beslut om utbyggnad veckan efter midsommar handlar om att få saken undanstökad före riksdagsvalskampanjerna i höst och håller inte för demokratisk granskning.

Det är anmärkningsvärt att senast riksdagen samlades första veckan i juli var för femtio år sedan, då för att behandla notkrisen. Kärnkraftsfrågan behandlas även i förordet till det nyaste numret av LMD som utkommer nästa vecka. LMD på svenska finns att köpa i Akademiska bokhandeln och Rosebuds nya bokaffär på Tavastvägen 48, eller på nätet www.mondediplo.fi/svenska. Andra frågor som behandlas i det nyaste numret är bland annat det politiska läget i Kirgizistan, bristen på bistånd till Gaza och oljesanden i Alberta, Kanada. 

LMD:s skrivtävling är öppen för alla intresserade. Texterna ska vara på svenska. Juryn utser vinnaren på basis av sammanfattningar (abstrakt) på högst 2000 tecken som ska vara redaktionen tillhanda senast 5.7. Första pris är 1000 euro och för eventuella andra publicerade artiklar betalas ett arvode. Publicerade artiklar kan även komma att översättas till andra språk. Närmare information om tävlingen finns på tidningens hemsida (uppdateras torsdag 17.6): www.mondediplo.fi/svenska.

Le Monde diplomatique är en internationell tidskrift som kritiskt och djupgående analyserar händelser runt om i världen. LMD utkommer på 25 olika språk i 72 upplagor. Sedan hösten 2008 utges den även på svenska i Sverige och Finland som ett samarbete mellan förlagen Into Kustannus
och Ordfront.

Lotta Staffans (redaktör)
lotta.staffans@gmail.com
040 573 0806

För närmare information: 
www.mondediplo.fi/svenska

 

Jaa tämä: