Maahanmuuttokeskustelu reloaded

Suomen Sosiaalifoorumi Helsingissä 24.04.2010 klo 12-14

Pirkanmaan sosiaalifoorumi Tampereella 21.-22.05.2010

Järjestää: Kriittisen siirtolaistutkimuksen verkosto yhdessä Rakennusliiton kanssa

Taustaa

Keskustelu maahanmuutosta Suomessa on hajanaista ja painottuu niin kutsuttujen maahanmuuttokriitikoiden argumentteihin reagointiin. Hajanaisuus ilmenee maahanmuuttajien kannalta ongelmallisten ilmiöiden käsittelemisessä yksittäistapauksina ilman, että ilmiötä tarkasteltaisiin yhteiskunnallisena ja poliittisena kokonaisuutena.

Olemme kiinnostuneet Maahanmuuttokeskustelun luomisesta, jossa pohjana on siirtolaisuuden tarkastelu kokonaisuutena ilman, että sitä tarkastellaan lähtökohtaisesti niin kutsutun kantaväestön ongelmana.

Työpajat sosiaalifoorumeissa

Haluamme avata muun muassa yksittäisten keskustelutilaisuuden kautta jatkuvan, kehittyvän diskurssin. Tilaisuudet ovat sidoksissa muihin prosesseihin, joilla pyritään avaamaan keskustelua ja lisäämään tietoisuutta siirtolaisuudesta kokonaisuutena. Avauksena tälle järjestämme kaksi työpajaa eri alojen toimijoita yhteen kokoavissa sosiaalifoorumeissa.

Suomen sosiaalifoorumissa Helsingissä tarkoitus on lähestyä teemaa /ongelmana/. Avaamme aihetta tarkastelemalla eri mekanismeja, joilla ihmisiä hallitaan maahanmuuttopolitiikan keinoin. Tässä suurena tekijänä ovat erilaiset prekaarit työsuhteet ja maahanmuuttajien asettaminen eriarvoiseen asemaan ammattinsa ja työllistymismahdollisuuksiensa perusteella. Lähestymme teemaa myös pakolaispolitiikan ja erilaisten “epäsäännöllisten” siirtolaisuuden muotojen kautta.

Pyydämme seuraavia tahoja pitämään puheenvuoroja:

  * Tutkija Mervi Leppäkorpi Alustus: Maahanmuuton suhde globalisaatioon, “vapaa liikkuvuus”

  * Tutkija Johanna Sirkiä Työsuhdeperusteinen maahanmuutto luokkakysymyksenä

  * Kati Pietarinen Pakolaispolitiikka Suomessa ja EU.n vaikutukset

  * Säilöönoton perusteet ja käytäntö Markus Himanen, Vapaa liikkuvuus -verkosto

  * Asianajaja Ville Hoikkala Lumeavioliittoepäilyt

  * Tutkija Anna Kontula Loppupuheenvuoro: Työn ja kotouttamisen suhde
    sosiologisena kysymyksenä

Pirkanmaan sosiaalifoorumin keskiössä työpajassa on suomalaisen/ eurooppalaisen maahanmuuttopolitiikan arjesta /selviytyminen./ Kiinnitämme huomiota siihen, miten vaikeaksi laki ja viranomaiskäytännöt tekevät ihmisten laillisen oleskelun ja laillisen työnteon ja muun selviytymisen.

Mika Rönkkö
mika.ronkko@mondediplo.fi
050-4362170

Jaa tämä: