Markkinaliberalismin myyttejä murtava TALOUTTA TYÖVÄELLE

TALOUTTA TYÖVÄELLE HAASTAA MARKKINALIBERALISMIN MYYTIT
Antti Alajan ja Esa Suomisen TALOUTTA TYÖVÄELLE – MARKKINALIBERALISMIN MYYTTEJÄ MURTAMASSA julkaistaan keskiviikkona 23.10.2013 klo 14.00–15.00 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 3). Toimittaja Timo Harakka kommentoi kirjaa. Tervetuloa!
Kalevi Sorsa -säätiön projektitutkija Alaja ja sosialidemokraattinen vaikuttaja Suominen etsivät kirjassaan vaihtoehtoja laissez faire ‑kapitalismille jälkikeynesiläisen talouspolitiikan perinteestä. He osoittavat, että nykyisen talouskriisin syitä on turha etsiä hyvinvointivaltioiden rakenteista vaan huomio tulisi kiinnittää taloustieteellisiin ja -poliittisiin ideoihin.
TALOUTTA TYÖVÄELLE haastaa markkinaliberalismin myytit tehokkaista rahoitusmarkkinoista, kaikki halukkaat työllistävistä joustavista työmarkkinoista ja siunauksellisista markkinatuloeroista.
Myyttien murtamisessa kirja nojaa John Maynard Keynesiin ja taloustieteen jälkikeynesiläiseen perinteeseen. Keynesiläisen näkemyksen mukaan julkista valtaa tarvitaan kapitalismissa jatkuvasti, jotta yksityisen sektorin epävakautta ja tulevaisuutta koskevaa epävarmuutta voitaisiin hillitä. Talouden vakauttaminen ja täystyöllisyys edellyttävät Keynes-ratkaisua, siis rahoituksen ja kokonaiskysynnän säätelyä.

 

Antti Alaja & Esa Suominen
Taloutta työväelle – Markkinaliberalismin myyttejä murtamassa
Into-tieto
ISBN: 978-952-264-204-2
Nid. | 180 s. | ovh. 26 €
Jaa tämä: