Miten työllisyyskysymys ratkaistaan? Torstaina 5.4.

Loppuuko työ? Mikä on aktiivisen työvoimapolitiikan nykytila? Poistavatko kannustimet ja sanktiot työttömyyttä? Miten saavuttaa korkea työllisyysaste? Onko maahanmuutto hyvinvointiyhteiskunnan pelastaja?

25 huippuasiantuntijan kirjoittama Työllisyyskysymys vastaa muiden muassa näihin kysymyksiin. Kirja julkaistaan 5.4.2018 kello 16 Kaisa-talon Kirja & Kahvissa (Vuorikatu 7, Helsinki, vapaa pääsy), tervetuloa!

Julkistamiskeskustelua johtaa kirjan toimittaja, dosentti Jouko Kajanoja ja keskusteluun osallistuvat Kalevi Sorsa säätiön tutkimuspäällikkö Antti Alaja, tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta, sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen STM:stä, digitaalisen talouden tutkija Ville-Veikko Pulkka ja TEM:n tutkimusjohtaja Heikki Räisänen.

Työllisyys on sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen sekä hyvinvointivaltion tulevaisuuden ydinkysymys. Ansiotyö on  ratkaisevasti elämäämme määrittävä asia, ja talouspoliittisessa keskustelussa työllisyysasteen nostaminen nousee muiden tavoitteiden yläpuolelle. On siis tärkeää ymmärtää työllisyyskysymys koko laajuudessaan.

Työllisyyskysymys käsittelee tätä kokonaisuutta korkean tason asiantuntijoiden toisiaan täydentävistä näkökulmista. Kirja alkaa talouspolitiikan vaihtoehtojen ja työllisyyskysymyksen suhteiden sekä Suomen työllisyyspolitiikan kokonaiskuvan tarkastelulla. Toisen aihepiirin muodostavat aktiivisen työvoimapolitiikan historia ja nykytila.

Kannustinkysymystä ja sosiaaliturvan ja koulutuksen kytkentöjä työllisyyteen tarkastellaan useasta näkökulmasta. Oman aihepiirinsä muodostavat työttömyyden kustannukset, osallisuuden merkitys sekä työkyky ja työkyvyttömyys. Työvoimapolitiikan kansainvälisiä ja kansallisia malleja käsittelevät useat erilaisiin kokemuksiin perehtyneet kirjoittajat. Lopuksi pohditaan työn muutoksen suuntia ja työllisyyskysymyksen ratkaisumalleja. Tuloksena on yleistajuinen tietokirja ja akateeminen oppikirja.

Kirjan on tuottanut VVT (Vapaus Valita Toisin ry). Katso kirjan sisällysluettelo.

Saatavilla Innon verkkokaupasta: Työllisyyskysymys

Jaa tämä: