Patomäen TULEVAISUUDEN POLITIIKKAA 8.10.

Heikki Patomäen tietokirja TULEVAISUUDEN POLITIIKKAA julkaistaan

tiistaina 8.10. klo 11 Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 3), TERVETULOA!

Heikki Patomäen kanssa julkaisukeskustelussa kirjailija Mike Pohjola ja filosofi Kristian Klockars.

Tulevaisuus on avoin, mutta ei suinkaan vailla suuntaa. Professori Heikki Patomäki puolustaa uudessa kirjassaan selkeiden arvojen ja perustavien merkitysten palauttamista politiikkaan. TULEVAISUUDEN POLITIIKKA on analyysi niistä historiallisista ja rakenteellisista ehdoista, joiden puitteissa nyt tehdään päätöksiä: nuo valinnat määrittävät meidän kaikkien vapauden mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Kirja suhteuttaa kansallisen politiikkamme ja hallituskysymykset laajempiin kokonaisuuksiin ja avartaa horisonttia asteittain Eurooppaan, maailmaan ja kosmokseen. Suomi ei ole erillinen saareke, vaan Eurooppa- ja globaalipolitiikka rajaavat politiikan mahdollisuuksia. Kirja kääntääkin katseen Euroopan tulevaisuuteen, ja analysoi EU-ideologiaa ja unionin demokratisoinnista aiempaa pidemmälle.

TULEVAISUUDEN POLITIIKKAA selventää, miten maailmantalous toimii ja vaikuttaa kaikkien arkisten toimintojen edellytyksiin joko suoraan tai epäsuorasti. Patomäki korostaa, että meidän kaikkien kyky nähdä itsemme ja oma arkielämämme osana maailmanlaajuisia kehityskulkuja ja sosiaalisia rakenteita johtaa ajan myötä maailmantalouden politisoitumiseen ja uusien hallintajärjestelmien rakentamiseen.

TULEVAISUUDEN POLITIIKAN sisällys:
– Johdanto
Osa I: AIKA, ARVOT JA POLITIIKKA
– Tulevaisuuden politiikkaa
– Uusklassinen taloustiede: aikamme ideologia
– Kataisen hallitus maailmanajassa
– Torakoita ja jälkiviisastelua: miksi Katainen ja Rehn ovat
päässeet helpolla?
– Järkeä ja oikeudenmukaisuutta vaalirahoitukseen
Osa II: EUROOPPA
– Eurooppa- ja globaalipoliittinen aloite
– Voidaanko unionista tehdä demokraattinen?
– EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimus
– Vaihtoehto Euroopan unionin ”normatiiviselle vallalle”
Osa III: MAAILMA
– Ihmisten arki yhteenkietoutuneessa maailmantaloudessa
– Maailmanhistorian opetukset:kohti demokraattista
globaalikeynesiläisyyttä
– Globaalin kasvihuonepäästöveron puolesta – mutta
ei verotusta ilman demokratiaa
– Maailmanlaajuisen julkisuusperiaatteen puolesta!
– Afganistanin tragedia
– YK:n turvallisuusneuvosto, tulevaisuuden
maailmanjärjestö ja maailmanparlamentti
Osa IV: KOSMOS
– Kosmiset myytit ja ideologia
– Ihmiskunnan historia on vasta alkamassa
– Kirjallisuutta

“Ihmiskunnan historia on vasta alkamassa!”

*** ***

Samaan aikaan julkaistaan kolmas, uudistettu taskukirjapainos Patomäen suositusta EUROKRIISIN ANATOMIASTA. Kirja on julkaistu myös kreikaksi ja englanniksi, jossa se on noussut Zed-kustantamon bestselleriksi.

Heikki Patomäki on maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut parikymmentä kirjaa. Patomäen kirjat ja keskustelunavaukset ovat herättäneet vilkkaan julkisen keskustelun niin Suomessa kuin maailmalla.

 

 

Mika Rönkkö, mika.ronkko@intokustannus.fi
puh. 050 4362170

Heikki Patomäki:
TULEVAISUUDEN POLITIIKKAA
ISBN: 978-952-264-272-1
Into-tieto, 188 sivua

Heikki Patomäki:
EUROKRIISIN ANATOMIA
ISBN: 978-952-264-269-1
Into-pokkari, 248 sivua
Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@kurvinkirja.fi

Jaa tämä: