Avainsana-arkisto: lihantuotanto

Full-size Image
Lataa alkuperäinen kuva ▼

Maito, liha ja ilmasto: Risto Isomäen uutuuskirja julkistetaan 31.5.

Into Kustannus julkistaa Risto Isomäen kirjan Meat, milk, and climate Gaudeamus Kirja & Kahvissa (Vuorikatu 7, Helsinki) ti 31.5. klo 14.00. Isomäkeä haastattelee tilaisuudessa Animalian toiminnanjohtaja (vs) Mai Kivelä.

Uudessa kirjassaan tietokirjailija Risto Isomäki käsittelee lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden vaikutuksia ilmaston lämpenemiseen.Isomäki tekee yhteenvedon uusien tutkimusten tuloksista sekä tuo esille alueita, joihin tutkijat eivät ole vielä osoittaneet mielenkiintoa. Isomäen uusi kirja on perusteellinen analyysi aiheesta, jossa yhdistyy eläinten hyvinvointi, julkinen terveydenhoito sekä yritykset vähentää järvien, jokien ja matalien merialuiden saastumista.

FAO:n mukaan nautakarja ja muut maatilojen eläimet aiheuttavat 18% kasvihuonepäästöistä. Muiden organisaatioiden, kuten Worldwatch-instituutin, mielestä jopa 50% kasvihuonepäästöistä on ihmisen toiminnan aiheuttamaa. Risto Isomäki selvittää uudessa kirjassaan Meat, milk, and climate mikä on totuus näiden lukujen välissä.

Kirjassaan Isomäki väittää, että sekä Worldwatch-instituutti että FAO ovat laskelmissaan jättäneet huomioimatta useita tärkeitä, suoraan lihantuotantoon liittyviä kasvihuonekaasujen lähteitä.  Tällaisia unohdettuja mutta käytännössä varmasti ainakin osittain karjankasvatukseen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä ovat Isomäen mukaan esimerkiksi matalien merialueiden typpioksiduulipäästöt sekä rehevöityneiden tekoaltaiden, järvien ja jokien metaanipäästöt.  Myös monien karjankasvatukseen liittyvien maankäyttömuotojen maaperän ja puuston hiilivarastoja pienentävä vaikutus puuttuu Isomäen mukaan virallisista tilastoista.

Näiden perusteella Isomäki toteaa, että lihantuotannon aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen täytyy olla merkittävästi suurempia kuin tähän asti on ajateltu, ja että ilmastonmuutoksen torjuminen ei välttämättä onnistu vähentämättä liharuuan kulutusta.

https://intokustannus.fi/kirja/meat-milk-climate/

https://intokustannus.fi/isomaki-risto/

Jaa tämä: