Vertaisarviointi

Into Kustannus julkaisee tieteellisiä artikkeleita ja monografioita, joiden arvioinnissa noudatetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan esittämiä vertaisarvioinnin periaatteita sekä Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeeseen perustuvia käytäntöjä. Keskeneräiset käsikirjoitukset, arviointilausunnot ja julkaisupäätökset eivät ole julkisia, mutta Into Kustannus säilyttää ne voidakseen tarvittaessa raportoida vertaisarvioinneista Tieteellisten seurain valtuuskunnalle.

Into Kustannuksen toimitus arvioi käsikirjoitusta ja ehdottaa siihen tarvittaessa muutoksia ennen varsinaista vertaisarviointia. Muokkausten jälkeen toimitus arvioi käsikirjoitusta ja päättää, lähetetäänkö se vertaisarviointiin.

Jokaisen vertaisarvioitavan käsikirjoituksen arvioi kaksi riippumatonta, tohtorin tutkinnon suorittanutta arvioijaa. Arvioijat voivat edellyttää kirjoittajilta käsikirjoitusten muokkaamista, jotta ne voidaan julkaista tieteellisinä artikkeleina tai monografioina. Vertaisarviointilausuntojen pohjalta tehtyjen muokkausten jälkeen toimitus arvioi ja kommentoi käsikirjoituksia kiinnittäen erityistä huomiota siihen, onko refereiden palautteeseen reagoitu riittävästi. Kirjoittajilla on toimituksen palautteen jälkeen mahdollisuus tehdä käsikirjoituksiin lisämuokkauksia. Mikäli referee on lausunnossaan edellyttänyt käsikirjoituksen arvioimista uudelleen, käsikirjoitus toimitetaan muokkausten jälkeen myös uudelleenarviointia edellyttäneelle refereelle. Kustantaja tekee lopulliset päätökset artikkelien tai monografioiden julkaisemisesta edellä esitettyjen arviointi- ja muokkauskierrosten jälkeen toimituksen suositusten pohjalta.

Into Kustannus noudattaa pääasiassa avointa vertaisarviointiprosessia, jossa kirjoittaja ja arvioija tietävät toistensa henkilöllisyyden. Vertaisarviointilausuntoja ei julkaista. Avoimen arvioinnin tarkoituksena on välttää salatun arvioinnin mahdollistamia väärinkäytöksiä ja ongelmia sekä helpottaa vertaisarvioinnin hyödyntämistä tieteellisenä ansiona.

Into Kustannus on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen käyttöoikeuden vuonna 2017. Into Kustannuksen Julkaisufoorumi-luokka on 1.

OHJEITA ARVIOIJILLE

Arvioijaksi lupautuessaan asiantuntija vahvistaa ymmärtävänsä seuraavat periaatteet ja sitoutuvansa niihin:

– Arvioijan on kerrottava toimitukselle, jos hän on jäävi arvioijaksi esimerkiksi ilmeisen eturistiriidan tai läheisen osallisuuden takia. Jääviystilanteessa arvioinnista tulee kieltäytyä.

– Arvioitavat käsikirjoitukset ovat luottamuksellisia. Niitä ei saa näyttää ulkopuolisille eikä niistä saa keskustella ulkopuolisten kanssa, ellei asiasta ole sovittu kustantajan kanssa.

– Arvioija ei saa käyttää julkaisemattomia käsikirjoituksia omaksi edukseen.

– Lausunto toimitetaan sovitussa aikataulussa.

– Lausunto kirjoitetaan asiallisesti ja mahdollisimman perustellusti siten, että se auttaa kirjoittajaa käsikirjoituksen kehittämisessä.

– Lausunnosta ei makseta palkkiota.

– Arvioija voi mainita ansioluettelossaan, että hän on toiminut vertaisarvioijana Into Kustannukselle. Arvioidusta käsikirjoituksesta kustannetun kirjan julkaisemisen jälkeen arvioija voi halutessaan kertoa, minkä kirjan arvioijana hän on toiminut. Kustantaja ilmoittaa arvioijille, kun kirja on julkaistu.

Vertaisarviointilausunnossa tulee mainita, onko käsikirjoitus suositeltavaa

 1. a) julkaista sellaisenaan,
 2. b) julkaista vähäisin muutoksin tai
 3. c) julkaista laajoin muutoksin tai että
 4. d) käsikirjoitusta ei ole suositeltavaa julkaista.

Vertaisarviointilausunnon muoto on vapaa. Lausunnon olisi kuitenkin syytä käsitellä ainakin seuraavia osa-alueita:

– Tarjoaako käsikirjoitus riittävästi uutta tietoa tai uudenlaisen näkökulman, synteesin tai jäsennystavan?

– Miten käsikirjoitus suhteutuu aiempaan tutkimukseen? Epäily plagioinnista on syytä mainita.

– Mitä uutta käsikirjoitus tuo oman tutkimusalansa tai tutkimuskohteensa käsittelyyn?

– Mitä käsikirjoitus tarjoaa laajemmalle yleisölle?

– Täyttääkö käsikirjoitus kirjoittajan lupauksen siitä, mitä ja miten hän aihetta käsittelee?

– Onko käsikirjoitus johdonmukainen kokonaisuus?

– Ovatko kirjoittajan esittämät väittämät ja päätelmät perusteltuja?

– Tunteeko kirjoittaja aiheen perusteellisen käsittelyn kannalta tarpeelliset lähteet, hyödyntääkö hän niitä riittävästi, ja käyttääkö hän niitä hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti?

– Mitkä ovat käsikirjoituksen vahvuudet ja mitkä sen heikkoudet?

– Edellytätkö, että lausuntojen pohjalta muokattu käsikirjoitus tai osia siitä lähetetään uudelleen arvioitavaksi ennen kustantajan julkaisupäätöstä?

0
  0
  Ostoskorisi
  Ostoskorisi on tyhjäPalaa kauppaan
   Laske postimaksu
   Käytä kuponki
   Kupongit käytettävissä
   #innonkirjantekija Get 40% off
   Unavailable Coupons
   #20darravapaa Get 20% off
   #20moona Get 20% off
   #20rento Get 20% off
   #20sari Get 20% off
   #20sarimarika Get 20% off
   #darravapaa Get 40% off
   #moona Get 40% off
   #reilutblogit Get 20% off
   #rento Get 40% off
   #sari Get 40% off
   #sarimarika Get 40% off
   0asg-kdic-s5vm Get 14,90  off
   0koa-l49p-7fvl Get 14,90  off
   0qxf-dimi-jw2d Get 14,90  off
   0vku-i7rl-ho8c Get 14,90  off
   101onnenpäivää Get 20% off
   1jvv-n0qj-fm0o Get 14,90  off
   21g2h55 Get 100% off
   2krl265z Get 20,00  off