Julkaistu

Yhteiskunnalliset esteet hankaloittavat maahanmuuttajanuorten kotoutumista

Minkälaisiin esteisiin maahanmuuttajanuoret törmäävät tavoitellessaan hyvää elämää Suomessa? Miltä Suomen koulutus- ja

 palvelujärjestelmät näyttävät nuorten näkökulmasta? Miten voisimme edistää konkreettisesti pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisten nuorten kotoutumista, sen sijaan että vain toistetaan mantroja kielen ja kulttuurin omaksumisesta?

Suomen Pakolaisavun ja Into Kustannuksen julkaisema teos Kiertoteitä vastaa näihin kysymyksiin nuorten omien tarinoiden, sosiaalialan ammattilaisten ja tutkijan näkökulmasta. Kirja julkaistiin maahan muuttaneita nuoria tukeneen Pakolaisavun Kurvi-projektin päätösseminaarissa torstaina 5.11.2015.

”Lähes kaikilla kohtaamillamme nuorilla on valtavasti motivaatiota päästä elämässä eteenpäin, työllistyä ja löytää oma paikka Suomessa. Byrokratia, joustamattomat rakenteet ja ennakkoluuloiset asenteet yhteiskunnassa vaikeuttavat tätä tavoitetta huomattavasti”, toteaa Harri Nieminen, Kurvi-projektin hankejohtaja.

Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvaminen on synnyttänyt keskustelua siitä, miten tilanteeseen voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla vastata. Kiertoteitä tarjoaa hyvän näkökulman keskusteluun.

”Haluamme konkreettisten esimerkkien kautta tuoda usein piiloon jäävät ongelmat näkyviksi ja innostaa eri sektoreita toimimaan. Tarvetta nykyisten käytäntöjen muutokselle on paljon ja se kasvaa entisestään. Viimeiset kuukaudet ovat osoittaneet, ettei eri maiden välistä muuttoliikettä voida pysäyttää rajoja sulkemalla. Ratkaisuja kannattaa etsiä rajojen sisäpuolelta”, Harri Nieminen kertoo.

Harri Nieminen (toim.),
Antti Kivijärvi (toim.) & Kristiina Toivikko:

Kiertoteitä – Maahan muuttaneet nuoret yhteiskunnallisten esteiden edessä
Into-tieto, ISBN: 978-952-264-530-2

Lisätietoja:
Harri Nieminen
Kurvi-projektin hankejohtaja,
Suomen Pakolaisapu
p. 044 720 8479