Anne Manner vinnare i Le Monde diplomatiques skrivt?vling om klimat och energi

Malaxbon Anne Manner, 47, har vunnit Le Monde diplomatiques (LMD) skrivtävling som efterlyste en kritisk debatt om den finländska klimat- och energipolitiken. För sin artikel om den finländska skogsbranschen får Manner ett pris på 1000 euro och artikeln publiceras i LMD i höst.

Juryn var ense om att Manners artikel på ett intressant sätt kan bidra till att bredda den finländska energidebatten.

– Skogspolitiken är en ständigt relevant fråga för Finland och den är en central del av den aktuella klimat- och energidebatten, säger jurymedlem och LMD:s redaktör Lotta Staffans. Manner övertygade med sitt kunnande om skogsbranschen och sin analytiska text som behandlar dessa frågor på ett djupgående och fräscht sätt.

Manner är skogsbruksingenjör till sin utbildning och hade arbetat som verksamhetsledare för Övermark skogsvårdsförening 13 år innan hon hoppade av och började försörja sig på skrivande.

– Jag ville delta i tävlingen dels för att tidningen som sådan intresserar mig, dels för att energi- och klimatfrågor hör till mina favoritämnen. Dessutom är jag plågsamt ifrågasättande och älskar att gräva och ta fram sådant som många inte tänker på, berättar Manner, som säger sig nästan ha ramlat av stolen då hon fick höra att hon vunnit.

Manners artikel publiceras i svenska LMD:s temanummer om nordisk klimat- och energipolitik i höst. Den internationella tidskriften utkommer för första gången med texter av såväl finländska som svenska skribenter. Manners artikel behandlar regeringens rispaket och dess målsättningar, samt kombinationen av träenergiuttag och skogsvård i finländsk skogspolitik.

Manner har tidigare skrivit bland annat boken Skogshuggar-Anne som utkom 2007. För tillfället jobbar hon med sin andra bok och har nyligen startat ett förlag.
I juni utlyste svenskspråkiga LMD en skrivtävling för att uppmuntra till en bredare debatt om Finlands klimat- och energipolitik. Klimatpolitiken är mer relevant än någonsin med växande förväntningar inför mötet i Mexiko i vinter. Behovet att minska växthusgasutsläppen har även färgat den finländska energidebatten som enligt LMD fokuserat alltför mycket på kärnkraft och lämnat andra alternativ outforskade.

Le Monde diplomatique är en världspolitisk tidskrift som utkommer på 25 olika språk i 72 olika upplagor. Tidningen utkommer på svenska sen hösten 2008. LMD på svenska utkommer fyra gånger i året och finns att köpa i Akademiska bokhandeln, Rosebuds bokaffärer, eller på nätet www.mondediplo.fi/svenska.

För närmare information:
www.mondediplo.fi/svenska
Lotta Staffans (jurymedlem och LMD:s redaktör)
lotta.staffans@gmail.com
040 573 0806

Anne Manner
anne.manner@pp.malax.fi
050 560 6639

Foto av Anne Manner (bifogat) får användas fritt förutsatt att fotografens namn, Martina Uthardt, framkommer. 

Jaa tämä: