Steinerkoulu on 100-vuotias radikaali

Vuonna 1919 steinerkoulu oli radikaali vaihtoehto ja uudistaja. Mikä tekee steinerkoulusta ajankohtaisen juuri nyt?

Jarno Paalasmaa: 
Steinerkoulun ABC – Leikistä luovaan ajatteluun

Ilmastonmuutos muuttaa myös koulumaailman. Taloudelliset tavoitteet ja yksilön valintoihin kasvattaminen ohjaavat koulutuspolitiikkaa, ja kilpailutalouden arvoista ja ylikulutuksesta on tullut osa normaalina pidettyä elämää. Kasvatuksen tulee kuitenkin olla itsekkyyden vastakulttuuria. Politiikalla muutetaan nykyhetkeä ja kasvatuksella tulevaisuutta. Viisaampi suhde luontoon on välttämätön.

100-vuotisjuhlavuottaan aloittava steinerkoulu on ajankohtainen juuri nyt, koska sen lähtökohtana on rakentaa kasvatuskäytännöt siitä, minkälainen on lapsi sekä lapsen ja nuoren kehitys. Perimmäinen idea ei ole kasvattaa lapsia yhteiskuntaa varten, vaan kasvattaa aikuisia, jotka pystyvät rakentamaan yhteiskuntaa ihmistä varten. Tarkoitus ei ole vain sopeuttaa kuluttajaksi ja lisätä kilpailukykyä, vaan kasvattaa luovia ja aktiivisia paremman maailman tekijöitä.

”Jokainen muutoksentekijä on tarpeen. Ihmisten pitäisi kasvaa paitsi luoviksi ja ajatteleviksi myös rohkeiksi.”, Steinerkoulun ABC:n kirjoittaja Jarno Paalasmaa korostaa.

Steinerpedagogiikan mukaan ihmisen luontosuhde kehittyy ensisijaisesti luonnossa olemalla, ei opetusta digitalisoimalla eikä valmiista oppimateriaaleista luokkahuoneessa opiskelemalla. Tärkeitä oppimisympäristöjä ovat metsät, puutarhat ja pellot. “Ylipäätään tärkeintä on myötäelämisen kyky ja sydämen sivistys. Voi myös sanoa, että ilman taidetta ihminen ei kasva kokonaiseksi”, Paalasmaa toteaa.

Ilmastokriisin lisäksi koulumaailman on löydettävä toimivia ratkaisuja digitalisaation ja tiedon luonteen muutoksen, monikulttuuristumiskehityksen sekä yleisen hyvinvoinnin laskun esille tuomiin haasteisiin. Käytännössä myös oppilaiden kannalta mielekkäin oppiminen siirtyy nopeasti koulun ulkopuolelle.

Steinerkoulun ABC kertoo, miten steinerkouluissa ratkaistaan nämä kysymykset ja miten oppimista tuodaan lähemmäs elämää. Kirja kehittää ajatusta kokonaisvaltaisesta kasvatuksesta, joka huomioi tietojen ja taitojen oppimisen ohella myös luovuuden, tunne-elämän ja vuorovaikutustaitojen kehityksen. Steinerpedagogiikka saa kirjassa ajan hermolla olevaa tutkimusperustaista läpivalaisua ja kuvausta siitä, miten sitä voi soveltaa uusissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Kirjassa käsitellään myös steinerkouluun liittyviä ennakkoluuloja.

100-vuotista taivaltaan juhliva steinerpedagogiikka on maailmanlaajuisesti elinvoimainen. Se on pisimpään Suomessa vaikuttanut ja vahvimmin suomalaiseen koulujärjestelmään juurtunut vaihtoehtopedagogiikka. Kirjan avulla vanhemmat saavat monipuolisia perusteita oman lapsensa kouluvalintaan ja opettajat uusia näkökulmia yksilöllisyyden ja luovuuden tukemiseen koulussa. Paalasmaan mukaan steinerkoulun kuluneet 100 vuotta näyttäytyvät vähintäänkin kohtalaisena menestystarinana, mutta tulevaisuudessa steinerkoulu voi olla entistä näkyvämmin myös kriittisen ajattelun kehto, joka haastaa vallitsevat näkemykset ja yrittää vaikuttaa yhteiskunnassa.

Paalasmaa pitää steinerkoulun keskeisimpänä vahvuutena kokonaisvaltaista ajattelua ihmisestä, kasvusta ja kasvatuksesta. Ihminen ei ole pelkkä pää, vaan sillä on myös sydän ja kädet. Ajattelun sivistyksen lisäksi olennaista on tunteen sivistys (sydämen sivistys) sekä tahdon ja tekojen sivistys. Kyse on tasapainoisesta ihmisyyteen kasvamisesta. Ylipäätään kasvatus on tasapainon etsimistä. Tämä koskee myös opettajan ja oppilaan suhdetta. Vapaus äärimmilleen vietynä on kasvatuksen loppu, liiallinen vapauden pois ottaminen taas tappaa luovuuden.

Kasvatusasiantuntija ja tietokirjailija Jarno Paalasmaa työskentelee kahdettakymmenettä vuotta päätoimisena opettajana. Lisäksi hän on ollut Steinerkasvatuksen liiton puheenjohtaja ja Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita laativan työryhmän jäsen. Paalasmaa on myös asiantuntijana Yle Areenassa julkaistussa Kasvatusviisautta kiireisille -podcast-sarjassa ja tekee väitöskirjaa Tampereen yliopistossa. Paalasmaan aiempia teoksia ovat Omassa rytmissä (2009), Lapsesta käsin (2011), Steinerkoulun tulo Suomeen (2011), Aktivoi oppilaasi (2014) ja Maailman parhaat kasvatusajatukset (2016).

Jarno Paalasmaan STEINERKOULUN ABC -kirja julkistetaan Educa-messuille perjantaina 25.1.2019 kello 12.00–13.00, tervetuloa (Educa-messut, Messukeskus, Siipi, Tila 207)! Kello 14:45 Educa-messujen Tieto-lavalla keskustellaan kuinka steinerkoulu vastaa muuttuvaan maailmaan, mitä ratkaisuja steinerkoululla on ilmastokriisiin ja ympäristökysymyksiin, digitalisaatioon ja tiedon luonteen muutokseen. Keskustelussa Jarno Paalasmaan kanssa steinerkoulun entisiä oppilaita: näyttelijä Alina Tomnikov, politiikko Oras Tynkkynen ja muusikko Antti “Letku” Lehtinen.

Jarno Paalasmaa: 
Steinerkoulun ABC – Leikistä luovaan ajatteluun
ISBN 978-952-351-077-7

Jaa tämä: