Julkaistu

Uusi kirja osoittaa, miten eläinten hyvinvointia voi parantaa

Suomalaisista 99 prosentille eläinten hyvinvointi on tärkeää. Uusi kirja osoittaa, miten olosuhteita voi parantaa.

Eläinten hyvinvointi kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuonna 2005 vain 34 prosenttia suomalaisista piti mielipidetiedusteluissa eläinten kasvatusoloja tärkeänä asiana. Vuonna 2012 luku oli jo 62 prosenttia, ja nykyään jopa 99 prosentille suomalaisista eläinten hyvä kohtelu on tärkeää.

Uusi eläinlaki -kirja kokoaa yhteen oleelliset tiedot eläintuotannon nykytilanteesta Suomessa. Se esittelee tärkeimmät eläinlakiin liittyvät kysymykset sekä uusimmat eläinten hyvinvointiin liittyvät tutkimustulokset. Pelkkien ongelmien läpikäynnin sijaan kirjassa katsotaan positiivisin mielin tulevaisuuteen sekä tarjotaan ratkaisuja eläinsuojelun nykyisiin kipukohtiin.

“Uusi eläinlaki on ainutlaatuinen mahdollisuus parantaa Suomen eläinsuojelua ja edistää eläinten hyvinvointia. Kirjamme tarjoama tieto auttaa päättäjiä tässä työssä. Kansalaisten tahto paremmasta eläinsuojelusta sekä uusin tutkimustieto eläinten hyvinvoinnista on asetettava lain lähtökohdiksi. Muuten Suomi jää eläinsuojelussa jälkeen muuta Eurooppaa. Meillä esimerkiksi parsinavetat, emakkohäkit, turkistarhaus, vasikoiden sarvien polttaminen ja sikojen kastraatio ilman kivunlievitystä on edelleen sallittu. Suomi on EU:n ainoa maa, joka edelleen myöntää investointitukia parsinavetoille”, sanoo yksi kirjan toimittajista, Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelä.

Eläinlain valmistelussa virkamiehillä riittäisi tahtoa parempaan lakiin mutta poliitikoilla ei. Tuottajapuoli on vastahakoinen eläinsuojelulain parannuksia kohtaan.

”Esimerkiksi eläinten oikeutta jatkuvaan juomaveteen on kutsuttu kohtuuttomaksi vaatimukseksi, lisäksi on esitetty kaiken kotimaisen maatalouden olevan fiksua ympäristöpolitiikkaa. Hallitus myös pidensi vastikään kuusi vuotta sitten annetun uuden sika-asetuksen siirtymäaikaa ja samalla pienensi sikojen tilavaatimuksia”, kertoo Animalian kampanjavastaava Veikka Lahtinen, joka on myös yksi kirjan toimittajista.

Kirjan ovat toimittaneet Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelä (MA), joka on tehnyt lopputyönsä ruokaturvasta, Animalian kampanjavastaava ja vapaa toimittaja Veikka Lahtinen (VTM), joka on keskittynyt kirjoitustyössään valta-analyysiin sekä Animalian eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila (MMK), jolla on takanaan lähes 20 vuoden kokemus eläinsuojelu- ja eläinoikeustyöstä.

Kirjan kirjoittajiin kuuluvat lisäksi kirjailija Risto Isomäki, oikeustieteen tutkijat Tarja Koskela ja Visa Kurki, filosofian maisteri Niina Lätti sekä kasvintuotantotieteiden ja agro-ekologian maisteriopiskelija Hanna Rummukainen.

Kirjan julkaisutilaisuus pidetään Ravintola Loosessa (Annankatu 21, Helsinki) perjantaina 5. toukokuuta klo 17 alkaen. Tervetuloa! Tapahtuma Facebookissa: www.facebook.com/events/259366004527998/

Mai Kivelä, Veikka Lahtinen & Laura Uotila:
UUSI ELÄINLAKI
ISBN: 978-952-264-758-0, 208 sivua