Julkaistu

Into Kustannus vahvistaa toimintaansa digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Into Kustannus Oy:lle valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Tukea on myönnetty tuotteiden ja tuotantomenetelmien ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.

Tavoitteena 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.

Hankkeeseen liittyvä EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.