Työllisyyskysymys – sisällyluettelo

Esipuhe
Jouko Kajanoja, yhteiskuntapolitiikan dosentti Helsingin yliopisto

1. Työn markkinat

1.1 Talousteoriat ja työllisyyspolitiikka
Jussi Ahokas, pääekonomisti, Soste
Antti Alaja, tutkimuspäällikkö, Kalevi Sorsa säätiö
Teppo Eskelinen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
1.2 Työllisyys talouspolitiikan tavoitteena itsenäisyyden ajan Suomessa
Jaakko Kiander, kansantaloustieteen dosentti, Helsingin yliopisto, johtaja Ilmarinen
1.3 Aktiivinen työvoimapolitiikka
Matti Sihto, työpolitiikan dosentti Turun yliopisto

• Tietolaatikko Jouko Kajanoja: Työvoimapolitiikan menot toimenpiteittäin vuosina 1990 – 2016
• Tietolaatikko Jouko Kajanoja: Aktiivisen työvoimapolitiikan bruttokansantuoteosuudet eräissä OECD-maissa
• Tietolaatikko Aarne Kuusi: Palkkatuen työllisyysvaikutukset

1.4 Globalisaation vaikutus aktiiviseen työvoimapolitiikkaan
Ari-Matti Näätänen, tohtorikoulutettava Turun yliopisto, tutkija Soste

2. Kannustaminen

2.1 Työttömyysturvan käyttäytymisvaikutuksista
Tomi Kyyrä, tutkimusprofessori Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
2.2 Kannustavuus: työmarkkinoiden todellinen vai kuviteltu ongelma?
Pertti Honkanen, johtava tutkija Kansaneläkelaitos

• Tietolaatikko Juha A. Pantzar: Velkaongelmat ja kannustavuus

2.3 Poistavatko kannustimet ja sanktiot työttömyyttä?
Heikki Ervasti, professori Turun yliopisto
2.4 Sosiaaliturva luovuuden mahdollistajana
Johannes Kananen, yliopiston lehtori Helsingin yliopisto

3. Työttömyyden kustannukset

3.1 Työttömyyden kustannukset ja työllisyyden hyödyt
Pekka Tiainen, valtiotieteen tohtori (taloustiede), neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

• Tietolaatikko Jouko Kajanoja: Työttömyyden kustannuksista ja valtion työttömyysmenoista

3.2 Työttömyys osallisuuden ja toimintakyvyn menetyksenä
Jaana Pakarinen, hallintotieteiden lisensiaatti, säätiönjohtaja Vates
3.3 Osatyökykyisyys ja työkyvyttömyys
Jaana Pakarinen

4. Työvoimapolitiikan malleja

4.1 Suomen työvoimapolitiikan kehityksen pääpiirteet
Pekka Tiainen
4.2 Työvoimapalvelujen kokonaiskuvaa kansainvälisessä kehyksessä
Robert Arnkil, psykologian lisensiaatti, Arnkil Dialogues
Timo Spangar, psykologian tohtori, Spangar Negotiations Co, dosentti Itä- Suomen yliopisto
4.3 Työelämäohjaus ja työllisyyden hoito
Timo Spangar

• Tietolaatikko Sirpa Eklund: Oppisopimuskoulutus

4.4 Osatyökykyisten työllistyminen Ruotsissa – Samhall
Jukka Lindberg, kehittämispäällikkö Vates-säätiö
4.5 Työvoimapoliittisia kokeiluja

4.5.1 Suomen kokeilutoiminnan lähtökohtia
Robert Arnkil
4.5.2 Työllisyyden kuntakokeilu
Erja Lindberg, kehittämispäällikkö työllisyys Kuntaliitto
4.5.3 Työpankki
Aarne Kuusi, työpankkikokeilun johtaja Omnia
4.5.4 PosiVire Oy
Sirpa Eklund, toimitusjohtaja PosiVire Oy

• Tietolaatikko Sirpa Eklund: Sosiaalinen yritys

4.5.5 Paltamon täystyöllisyyskokeilu
Anne Huotari, sosionomi, Paltamon täystyöllisyyskokeilun toiminnanjohtaja

5. Uuden työvoimapolitiikan elementtejä

5.1 Työn muutoksen suuret linjat
Mikko Jakonen, tutkijatohtori Jyväskylän yliopisto
5.2 Työvoimapolitiikan mahdollisuuksia

5.2.1 Työtakuu
Jouko Kajanoja
5.2.2 Kansalaistyö
Tanja Kuronen, valtiotieteen tohtori
5.2.3 Perustulo ja työllisyyspolitiikka
Johanna Perkiö, tohtorikoulutettava Tampereen yliopisto
Ville-Veikko Pulkka, yhteiskuntatieteiden maisteri

> Työllisyyskysymys–sivulle

Jaa tämä: