Julkaistu

Marja Ollilan “Taloustiede” -suomennos ehdolla J. A. Hollon palkinnon saajaksi

Marja Ollilan suomennos Ha-Joon Changin teoksesta Taloustiede: Käyttäjän opas (alkup. Economics: The User’s Guide) on valittu Hollo-käännöspalkintoehdokkaaksi. Palkintoraati perustelee Ollilan ehdokkuutta seuraavalla tavalla: “Marja Ollila tekee oivaa työtä raivatessaan taloustieteen käsiteviidakon käyttäjäystävälliselle kielelle. Ollila välittää suvereenisti suomeksi Changin rennon ja helposti lähestyttävän tyylin ja hallitsee luontevasti niin talouden kielen kuin taloustieteellisen ajattelunkin. Teksti kulkee niin vauhdikkaasti ja asiat esitetään sen verran selkeästi, että taloustieteeseen tutustuminen voi olla jopa hauskaa.”

Ha-Joon Chang: Taloustiede
Ha-Joon Chang: Taloustiede

Ha-Joon Chang on tunnettu taloustieteilijä, jonka yleistajuisia teoksia on käännetty 37 kielelle ja myyty lähes kaksi miljoonaa kappaletta ympäri maailmaa. Taloustiede: Käyttäjän opas kertoo, miten globaali talous toimii. Kirja on helposti ymmärrettävä johdatus taloustieteen perusteisiin, jossa käydään läpi taloustieteen historia ja koulukunnat, ja selvitetään, kuinka taloustiedettä voi soveltaa jokapäiväisessä elämässä. Chang ei syötä valmiita totuuksia vaan antaa lukijalle välineet ymmärtää taloutta itse. Kirjan suomenkielisen version on julkaissut Into Kustannus. Into on julkaissut myös Changin toisen bestsellerin 23 tosiasiaa kapitalismista, jonka tavoitteena on paljastaa uusliberaalin talousajattelun taustaoletukset. Kirjassa Chang osoittaa terävästi, kuinka taloudelliset valinnat ovat myös poliittisia valintoja ja kuinka tärkeää tämän tiedostaminen on.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) myöntää vuosittain jaettavan J. A. Hollon palkinnon yhteistyössä Suomen arvostelijain liitto ry:n ja Suomen tietokirjailijat ry:n kanssa. Palkinto jaetaan “tunnustuksena edellisenä vuonna julkaistun vaativan tietokirjan korkeatasoisesta suomennoksesta tai pitkään jatkuneesta ansiokkaasta tietokirjallisuuden suomentamistyöstä”. Hollo-käännöspalkinto jaetaan yhdessä Mikael Agricola -palkinnon kanssa perjantaina 8. huhtikuuta 2016. Molempien palkintojen arvo on 10 000 euroa.