Ei syytettä Aurejärvelle

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on antanut 20.1.2015 ratkaisun, jonka mukaan Into Kustannus Oy:n vuosina 2013 ja 2014 julkaisema Erkki Aurejärven muistelmakirja Kovaa peliä ei johda kunnianloukkaussyytteisiin.

Aurejärvi toteaa kirjassaan, että useat nimeltä mainitut oikeuslaitoksen edustajat ovat eräissä ratkaisuissaan tehneet tahallista vääryyttä ja syyllistyneet tahallisiin virkarikoksiin, ja että heidät tämän menettelyn vuoksi olisi erotettava viroistaan ja tuomittava vankilaan. Suurin osa kritiikistä liittyy vuosien 1988 – 2010 tupakkaoikeudenkäynteihin. Aurejärven mainitsemia juristeja ovat muun muassa oikeuskanslerit Paavo Nikula ja Jaakko Jonkka, korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinonen ja oikeusneuvokset Kari Kitunen, Antero Palaja, Eeva Vuori ja Liisa Mansikkamäki. Jos Aurejärven väitteistä olisi nostettu kunnianloukkaussyytteet, Aurejärvi olisi voinut saada enintään kahden vuoden vankeusrangaistuksen ja joutunut maksamaan tuntuvia vahingonkorvauksia.

Aurejärven kirja tunnetaan hyvin lakimiespiireissä ja monet politiikan ja tiedotusvälineiden edustajatkin tuntevat kirjan. “Huomiota on kiinnittänyt, että arvostellut henkilöt pyrkivät selviämään asiasta pysymällä hiljaa. Tämän asenteen on tulkittu merkitsevän sitä, että he vaikenemalla myöntävät kritiikin oikeaksi”, sanoo Erkki Aurejärvi.

Oikeusjärjestyksessä on varauduttu myös tällaiseen tilanteeseen. Vaikka kunnianloukkaukset ovat yleensä asianomistajarikoksia, niihin voidaan poikkeustapauksissa puuttua asianomistajista riippumatta. Rikoslain 24 luvun 12 §:n 2 momentissa säädetään:

“Syyttäjä ei saa nostaa syytettä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, kunnianloukkauksesta eikä törkeästä kunnianloukkauksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. Valtakunnansyyttäjä voi kuitenkin antaa määräyksen syytteen nostamisesta, jos rikos on tapahtunut joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista.”

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske katsoo, ettei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi tässä tapauksessa kunnianloukkaussyytteitä. Kalske perustelee ratkaisuaan muun muassa sillä, että sananvapauden soveltamisalaa on laajennettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Ratkaisulla on ennakkopäätösarvoa Into Kustannus Oy:lle ja muille yhteiskunnallisia asioita käsitteleville julkaisijoille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot:

http://www.intokustannus.fi/kirja/kovaa_pelia/

jaana.airaksinen@intokustannus.fi

045 633 4495

Jaa tämä: