Julkaistu

Dialogi on ihmislajin selviytymistaito

Yhteiskunnassa kasvava luottamuspula, kärjistyneet ristiriidat ja kompleksiset ongelmat vaativat meiltä radikaalisti uudenlaista vuorovaikutusta. Meidän on kyettävä kohtaamaan toisemme erimielisyyksistä huolimatta ja löydettävä luovia ratkaisuja monenlaisiin vaikeisiin tilanteisiin kaikilla ihmiselämän alueilla aina perheiden arjesta globaaleihin kriiseihin.

Kai Alhasen uudessa Dialogikirjassa sukelletaan syvälle dialogisen vuorovaikutuksen perusteisiin ja noustaan pintaan mukana tukeva varustus käytännön työkaluja dialogisten keskustelujen toteuttamiseen.

Teos ankkuroituu Suomessa viimeisten 30–40 vuoden aikana kehittyneeseen ja eri puolille maailmaa levinneeseen dialogiseen lähestymistapaan.

Sen puitteissa on kehitetty erilaisia käytäntöjä niin sosiaali- ja hoitotyöhön kuin työyhteisöjen ja tiimien toimintaan ja organisaatioiden johtamiseen. Kirjassa esitellään uudenlainen näkökulma dialogiseen keskustelun, jonka ytimessä on ihmisten erilaisista kokemuksista oppiminen. Dialogi on keskustelu, joka tähtää parempaan ymmärrykseen asioista, toisista ja itsestä.

Dialogin periaatteiden lisäksi kirjassa käsitellään käytännönläheisesti keskustelujen ohjaamista, sekä ohjaajan roolia vastuullisen vallankäytön ja ryhmänohjaustaitojen näkökulmasta. Käytännön ohjeet on testattu kahdenkymmenen vuoden aikana toteutetussa tiiviissä kehittämistyössä, jossa dialogia on viety niin päiväkoteihin ja kouluihin, lastensuojelun palveluihin ja terveydenhuoltoon kuin organisaatioiden johtamiseen, tieteelliseen tutkimukseen ja valtionhallinnon päätöksentekoon.

Dialogi on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi tuoda eri tavoin ajattelevat ihmiset yhteen, luoda luottamusta ja synnyttää uusia luovia ideoita.

Teoksen kirjoittaja Kai Alhanen on DialogiAkatemian johtaja ja politiikan filosofian tutkija. Hän on Suomen johtavia dialogin asiantuntijoita ja arvostettu kouluttaja myös eri puolilla maailmaa. Alhanen on aikaisemmin julkaissut kirjoja Michel Foucault’n ja John Deweyn filosofiasta sekä teoksen Dialogi demokratiassa. Hän on toiminut neuvonantajana Sitran Erätauko-hankkeessa ja ollut käynnistämässä Suomen valtionhallinnon kanssa toteutettavaa Kansallisen dialogin mallia.