Suurten murrosten käsikirja: Suomen toinen vuosisata

100-vuotias Suomi on kestävyyskriisissä. Hienosäätö ei riitä, vaan tarvitaan suuri murros, energia- ja liikennejärjestelmän ja ravinnetalouden toimintatapojen perusteellinen muutos.

Suomi seuraaville sukupolville – taloudellisten murrosten suomi_seuraaville_sukupolvillekäsikirja pureutuu suuren murrokseen toimintatapoihin. Murroksia tarvitaan, sillä Suomen luotsaaminen kestävästi seuraavia sukupolvia ajatellen vaatii uudenlaisia ratkaisuja. Kirjan kirjoittajat Kati Berninger, Raimo Lovio, Armi Temmes, Mikko Jalas, Paula Kivimaa ja Eva Heiskanen yhdistävät rakennemurrosten kansainvälisen tutkimuksen keskeiset mallit ja työkalut suomalaisiin esimerkkeihin ja käytännön kokemuksiin.

Taloudellisten murrosten käsikirja selvittää, miten välttämättömiä muutoksia voidaan parhaiten edistää kansainvälisen nykytietämyksen mukaan ja kuvataan energia-alaan, rakennusten energiatehokkuuteen, liikennejärjestelmään ja ravinnetalouteen liittyviä esimerkkejä Suomesta. He esittelevät myös kokemuksen ja tutkimuksen perusteella eri toimijoille käytännöllisiä näkökumia ja työkaluja murrosten edistämiseen.

PhD Kati Berninger on Tyrsky-Konsultoinnin tutkimusjohtaja ja tietokirjailija. KTT Raimo Lovio ja MMT Armi Temmes ovat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professoreja. KTT Mikko Jalas on professori Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, FT Paula Kivimaa on erikoistutkija Sussexin yliopistossa ja Suomen ympäristökeskuksessa. FT Eva Heiskanen on Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen professori.

Kirjan julkistamistilaisuus järjestetään tiistaina 23.5.2017 kello 11.30 – 12.45 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (PWC-Sali, Runebergink 22-24, Helsinki), tervetuloa. Ohjelmassa:
11.30 Kati Berninger, Tyrsky Consulting: Kirjan keskeinen sisältö
11.45 Raimo Lovio, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: Kirja Strategisen tutkimuksen neuvoston Smart Energy Transition –hankkeen tuotoksena
12.00 Per Mickwitz, Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja
12.15 Mari Pantsar, Sitra, Johtaja, Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta

Tilaisuuden jälkeen on mahdollista osallistua SET–hankkeen seminaariin samassa paikassa: “Sähkömarkkinat murroksessa – miten investoinnit rahoitetaan”. Ohjelma ja ilmoittautuminen:
smartenergytransition.fi/fi/sahkomarkkinat-murroksessa-miten-investoinnit-rahoitetaan/

Kati Berninger, Raimo Lovio, Armi Temmes, Mikko Jalas, Paula Kivimaa & Eva Heiskanen:
Suomi seuraaville sukupolville – taloudellisten murrosten käsikirja

Jaa tämä: